Akupunktur enligt kinesisk medicin är en metod där man med hjälp av nålar hjälper och stöder kroppen till att fungera optimalt. Fokus med behandlingen ligger på orsaken till besvären och inte på symptomen. Symptomen försvinner när orsaken är åtgärdad.

 • Behandlingar för olika besvär

  Eftersom att akupunkturen påverkar hela din kropp hjälper den till med att:
  – stärka ditt immunförsvar
  – bli bra från olika sorters värk som huvudvärk, ledvärk och mensvärk
  – lugna och läka kroppen vid stress
  – utbrändhet
  – trötthet
  – pms och andra gynekologiska besvär
  – ödem
  – muskelrelaterade besvär
  – klåda
  – restless legs och krypningar i benen
  – artros
  – allergi och mycket mer.

  Genom att balansera Qi så förhindrar man att sjukdom uppstår.
  Har man redan fått ett symptom hjälper man kroppen att återställa sig själv, genom att balansera Qi, så att man kan bli fri från sina besvär eller få lindring. Det tar olika lång tid beroende på besvärens art.

 • Varför hjälper akupunktur enligt kinesisk medicin?

  Orsak till att sjukdom utvecklas, enligt Kinesisk medicin, är brist på Qi på olika sätt. Kinesisk medicin handlar om att bevara och skydda Qi så att sjukdom inte utvecklas. Qi förklaras enklast med energi och denna energi cirkulerar runt i kroppen i de olika meridianerna, energivägarna.

  Det kan, förenklat sagt, bli stopp i dessa energibanor pga. av olika orsaker. Med akupunkturens hjälp ser man till att energin åter kan flöda fritt och på det viset hjälper man kroppen att återställa sig själv.

 • Hur går behandlingen till?

  Varje behandling är individuell och anpassad efter den unika person som du är.
  Vi gör en grundlig hälsogenomgång, pulstagning där man känner hur det står till med kroppens Qi.
  Utifrån detta väljer man sedan vilka akupunktur-punkter som man sätter nålar i. Vanligt är mellan 1-5 nålar.
  Man får vila i 20 minuter med nålarna i, sedan tar man ut dem.

  Pulsen skiftar omedelbart vid införandet av en nål, därför känner man flera gånger på pulsen för att säkerställa att nålen gör verkan.
  Efter behandlingen kan man reagera på olika sätt. Ofta får man inga stora ”aha” upplevelser, men man kan känna sig pigg, avslappnad, man kan känna att smärtan försvinner eller man känner bara ett allmänt välbefinnande. Man kan även bli trött.
  Med akupunktur så sker förändringen ibland direkt men lika ofta kan den ske subtilt under några dagar, vilket gör att du kanske inte ens tänker på att det du hade besvär med inte längre finns.

  Kroppen är väldigt anpassningsbar till både att ha värk och till att inte längre ha det.
  Vid nästa besök kommer man att välja andra punkter att sticka i.

  Man behandlar oftast baklänges. Det betyder att man behandlar det färskaste besväret först. Din livsstil spelar roll och om det skulle behövas att du förändrar den så kommer behandlingen att gå fortare.

 • Nålarna

  Nålarna som används är sterila engångsnålar förpackade en och en. De är gjorda av rostfritt stål.

  Det finns över 300 punkter att välja på, men oftast väljs de som sitter från armbåge ner till fingrar, från knän ner till tårna.
  Man sätter helst inte nålen där man har sitt besvär.

 • Gamla besvär kan komma tillbaka, varför då?

  Det är för att man behandlar i baklänges ordning. Man börjar med det man har problem med nu, sedan kan det vara så att orsaken till problemet man har nu var att det hände något annat för några år sedan, som nu några år senare, orsakar det besvär man har idag. Allt hänger ihop.

  Kroppen är finurlig och brukar larma om det besvär som den upplever som värst. Det betyder att när du blir bra från ett besvär så kan den börja larma om andra besvär som man har som nu får lite större plats. Därför kan du uppleva att du blev bra från ett besvär men nu har det kommit ett nytt. Det är oftast inget nytt utan ett annat besvär som legat och väntat på sin tur.

 • Hur många behandlingar behöver man?

  Helst vill man behandla förebyggande innan besvär uppkommer.
  ”En duktig akupunktör höll sin kejsare frisk”.

  Det är ingen quick fix eftersom att strävan är att behandla orsaken och inte symptomen .

  Det är väldigt individuellt hur många behandlingar man behöver. Det är beroende av besvärets art, hur länge man haft besväret, om det kommer andra åkommor under tiden som man också behöver ta hand om. Ofta har man även fler symptom än ett vilket gör att besvären/symptomen kommer försvinna olika fort.

  Generellt behöver man i början gå kanske varje, varannan eller var tredje vecka, för att sedan tunna ut besöken till var fjärde vecka eller mer sällan.

  Går man för sällan i början är risken att man inte märker någon förändring, utan då ger upp och tycker att det inte hjälper.
  Förändring sker alltid efter behandling men det märks inte alltid så tydligt. Särskilt inte om man har fler besvär och man tenderar att bara tänka på det man känner mest.

 • Kroppen är väldigt anpassningsbar till att både ha värk och till att inte ha det.

  Därför kan du uppleva att när värken eller besväret försvinner så tänker du inte så mycket på det utan du upplever det som normalt. Akupunkturbehandlingen jobbar subtilt under flera dagar efter att du varit på behandling. Det gör att du inte tänker på att det troligen var akupunkturbehandlingen som hjälpte när du helt plötsligt inte märker ditt besvär längre, eftersom att i normalfallet hade du haft ditt besvär. Nu kanske du dessutom börjat äta vitaminer eller börjat träna och tänker att det kanske var det som hjälpte.

  Det gör också att du kan tendera att avbryta din behandling lite för tidigt för du blir nöjd med att bli lite bättre och inte ha så mycket besvär som förut. Risken med det är tyvärr att då tenderar besvären som du haft under många år att komma tillbaka eftersom att kroppen inte helt stabiliserat sig i den nya riktningen.

 • Vad är akupunktur enligt kinesisk medicin?

  Akupunktur enligt kinesisk medicin är en av de äldsta fortfarande existerande och bevisligen fungerande medicinska metoder för motverkande av ohälsa. Det finns olika stilar inom akupunktur enligt kinesisk medicin men de bygger alla på teorin om de fem elementen.

  Man ska inte blanda ihop akupunktur enligt kinesisk medicin, utförd av en akupunktör, med sensorisk stimulering, utförd inom landstinget. Ofta är det sjukgymnaster som använder sig av sensorisk stimulering vanligen på smärtpatienter. Där väljer man ett fåtal punkter som man stimulerar varje gång utan hänsyn till den individuella personen och utifrån en västerländsk diagnos. Utbildningen i sensorisk stimulering pågår under några veckor medan den kinesiska medicinen omfattar en flerårig utbildning samt praktik.

  Det finns även en metod kallad ”Dry needling” som utförs av terapeuter som inte är akupunktörer. De använder akupunkturnålar som de sätter direkt i ett spänt område i muskeln kallad triggerpunkt för att få muskeln att slappna av.
  Det är inte användandet av nålar som avgör om det är akupunktur enligt kinesisk medicin utan det är kunskapen om filosofin om varför man sätter nålarna.

  Jag är utbildad i CCM – Classical Chinese Medicin, vilket är akupunktur baserad på de klassiska medicinska böckerna Nei Jing Su Wen och Ling Shu samt filisofin om Yin och Yang och de 12 jordiska grenarna och de 10 himmelska stammarna. (Stems and Branches).

  Vi är alla skapade som en reflektion av energierna runt omkring oss på jorden och i himlen. Om vi är i balans så lever vi i samklang med dessa energier och cyklerna i himlen och på jorden. När sjukdom uppstår så har det blivit en obalans, som vi kan behandla med akupunktur.

 • Yin och Yang

  En av de viktigaste grundprinciperna för akupunktur enligt kinesisk medicin är den om Yin och Yang
  Det är ett relativt begrepp som beskriver de motsatser som finns i naturen och universum och som påverkar våra kroppar. Det är hur vi lever i balans och samklang med allt som händer runtomkring oss och hur vi påverkas av det och vilken förmåga vi har att anpassa oss till rådande omständigheter.

  Yin och Yang är en dynamisk balans i ständig rörelse och transformation. Något är inte alltid yin eller alltid yang utan det skiftar beroende på omständigheter.

  Glad och ledsen, dag och natt, upp och ner, kyla och hetta, årstider, mm, är skiftningar mellan Yin och Yang.
  Det kan vara kallt på sommaren och kallt på vintern, men det är bara när man har något att jämföra med som man avgör när man tycker att det är kallt.

 • De 5 elementen

  I kinesisk medicin talar man om de 5 elementen trä, eld, jord, metall och vatten i ett evigt kretslopp. Trä står för rörelse, initiativ. Eld står för medvetande och närvaro. Jord är närande, står för focus, koncentration och empati. Metall står för finfördelning, struktur. Vatten står för vila och en djupare förståelse för saker och tings varande.
  Till trä kopplar man vind och frustration, irritation, ilska.
  Till eld kopplar man hetta och känslan glädje.
  Till jord kopplar man fukt och att man tänker för mycket/ältar.
  Till metall kopplar man torka och känslan sorg.
  Till vatten kopplar man kyla och känslan rädsla.

  I kinesisk medicin talar man ibland om att man kan bli invaderad av olika klimat (ofta kyla) som då för med sig olika typer av sjukdomar.

  I kinesisk medicin har vi 12 organsystem som var och en har en meridian kopplad till sig och som sedan hör hemma i ett av de 5 elementen. Till de 12 organsystemen kopplas kroppens alla vävnader. Därför kan det vara så att om man har obalans i ett organsystem kan det hos en person generera allergi, medan det hos en annan genererar dåligt immunförsvar, PMS, huvudvärk, eksem.
  Ta t.ex. virus och bakterier som har energin kyla. När det kommer in i kroppen så reagerar den med hetta, feber, vilket är en helt naturlig reaktion som man bör låta ha sin gång för att bli frisk. Likaså pollen har en kall energetisk natur och reaktionen blir med hetta i form av röda kliande ögon och slemhinnor.
  Genom att balansera Qi så kan man bli fri från sina besvär.

 • Kinesisk medicin kontra västerländsk medicin

  Självklart ska man alltid gå till doktorn och utreda orsaken till att man mår dåligt.

  Ibland kan det vara så att läkarna inte hittar något fel på dig, trots massor av prover. De säger att du är frisk, men trots det så har du fortfarande ont/besvär. Då säger man enligt kinesisk medicin att besväret sitter i energikroppen och då syns ditt besvär inte på någon röntgen eller på några prover.

  Energikroppen består av den Qi som cirkulerar runt i hela kroppen. Qi måste få cirkulera fritt för att sjukdom inte ska uppstå. När Qi inte cirkulerar fritt så uppstår sjukdom. Då kan akupunktur enligt kinesisk medicin hjälpa till att återställa balansen av Qi i kroppen och stödja de organsystem som är ansvariga för att du mår dåligt, så att kroppen kan läka sig själv.
  Det kan låta flummigt för tankesättet är så olikt hur vi är vana att tänka i Väst. Vi isolerar en del av kroppen och tänker inte på att allt hänger samman på något vis. Jag kan bara säga – det fungerar!

  Förbättring kan ta olika lång tid. Beroende på orsak blir du helt bra, mycket bättre eller bara lite bättre, men du kommer märka skillnad.