Vad är akupunktur enligt kinesisk medicin?

Akupunktur enligt kinesisk medicin är en av de äldsta fortfarande existerande och bevisligen fungerande medicinska metoder för motverkande av ohälsa, flera tusen år gammal. Det finns olika stilar inom akupunktur enligt kinesisk medicin men de bygger alla på teorin om de fem elementen.

Man ska inte blanda ihop akupunktur enligt kinesisk medicin, utförd av en akupunktör, med sensorisk stimulering, utförd inom landstinget. Ofta är det sjukgymnaster som använder sig av sensorisk stimulering vanligen på smärtpatienter. Där väljer man ett fåtal punkter som man stimulerar varje gång utan hänsyn till den individuella personen och utifrån en västerländsk diagnos. Utbildningen i sensorisk stimulering pågår under några veckor medan den kinesiska medicinen omfattar en flerårig utbildning i kinesisk medicin samt praktik och studier i basmedicin.

Det finns även en metod kallad ”Dry needling” som inte är kinesisk medicin. De använder akupunkturnålar som de sätter direkt i ett spänt/smärtande område i muskeln kallad triggerpunkt för att få muskeln att slappna av.
Det är inte användandet av nålar som avgör om det är akupunktur enligt kinesisk medicin utan det är kunskapen om filosofin om varför man sätter nålarna.

Jag är utbildad i CCM – Classical Chinese Medicin, vilket är akupunktur baserad på de klassiska medicinska böckerna Nei Jing Su Wen och Ling Shu samt filisofin om Yin och Yang och de 12 jordiska grenarna och de 10 himmelska stammarna. (Stems and Branches).

Vi är alla skapade som en reflektion av energierna runt omkring oss på jorden och i himlen. Om vi är i balans så lever vi i samklang med dessa energier och cyklerna i himlen och på jorden. När sjukdom uppstår så har det blivit en obalans, som vi kan behandla med akupunktur.