5 elementen

De fem elementen

I kinesisk medicin talar man om de 5 elementen trä, eld, jord, metall och vatten i ett evigt kretslopp. Trä står för rörelse, initiativ. Eld står för medvetande och närvaro. Jord är närande, står för focus, koncentration och empati. Metall står för finfördelning, struktur. Vatten står för vila och en djupare förståelse för saker och tings varande.
Till trä kopplar man vind och frustration, irritation, ilska.
Till eld kopplar man hetta och känslan glädje.
Till jord kopplar man fukt och att man tänker för mycket/ältar.
Till metall kopplar man torka och känslan sorg.
Till vatten kopplar man kyla och känslan rädsla.

I kinesisk medicin talar man ibland om att man kan bli invaderad av olika klimat (ofta kyla) som då för med sig olika typer av sjukdomar.

I kinesisk medicin har vi 12 organsystem som var och en har en meridian kopplad till sig och som sedan hör hemma i ett av de 5 elementen. Till de 12 organsystemen kopplas kroppens alla vävnader. Därför kan det vara så att om man har obalans i ett organsystem kan det hos en person generera allergi, medan det hos en annan genererar dåligt immunförsvar, PMS, huvudvärk, eksem.
Ta t.ex. virus och bakterier som har energin kyla. När det kommer in i kroppen så reagerar den med hetta, feber, vilket är en helt naturlig reaktion som man bör låta ha sin gång för att bli frisk. Likaså pollen har en kall energetisk natur och reaktionen blir med hetta i form av röda kliande ögon och slemhinnor.
Genom att balansera Qi så kan man bli fri från sina besvär.