Eksem & klåda

Akupunktur och medicinsk laser hjälper mot eksem och klåda. Under tiden nålarna sitter i så kan man behandla eksemet med laser.
Klåda kan vara kopplat till eksemet eller så har man bara klåda. Klådan kan vara diffus eller sitta på ett specifikt ställe. Akupunktur enligt kinesisk medicin balanserar energiflödet så att klådan försvinner.
Rekommenderat antal behandlingar eksem: 2 gånger i veckan i 2-3 veckor, sedan en gång per vecka för att sedan tunnas ut till färre och färre behandlingar tills besvären är borta.

Tid: 45 minuter första besöket, sedan kan 30 minuter räcka beroende på omfattningen av eksemet.